Spolupracujeme

 

Navázali jsme oboustrannou spolupráci s projekční, inženýrskou a stavební společností PIRS Ekoreal, s.r.o.

 

Společnost PIRS Ekoreal, s.r.o. zajišťuje komplexní činnost v investiční výstavbě - od zpracování průzkumů, studií, předprojektové inženýrské přípravy, projektové dokumentace všech stupňů včetně výkonu autorského dozoru při realizaci staveb.

 

Firma nabízí rovněž výkon veškerých inženýrských služeb a činností, zajištění vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí, nebo kolaudačního souhlasu, vyhlašování a řízení veřejných i neveřejných soutěží (výběrových řízení) na generálního dodavatele stavby, služby technického dozoru investora, až po vklad nemovitostí a věcných břemen do katastru nemovitostí.

 

Podrobnosti o společnosti PIRS Ekoreal s.r.o. naleznete na adrese: www.pirs.cz

 

 Několik fotografií z realizovaných akcí firmy PIRS Ekoreal. s.r.o.


 
[CNW:Counter]